- projektowania prywatnych ogrodów przydomowych

- zagospodarowywania terenów przy siedzibach firm

- projektowania przestrzeni publicznych i półpublicznych, takich jak zieleń osiedlowa, skwery, parki

- wykonywania inwentaryzacji i analiz dendrologicznych

Oferuję usługi w zakresie:

Pełny projekt zagospodarowania ogrodu przydomowego zawiera:

 

KONCEPCJĘ:

 • koncepcję zagospodarowania ogrodu, czyli kolorowy rzut z góry z opisami

 • tabelę z propozycjami gatunków roślin, dopasowanych do nasłonecznienia, odczynu
  i wilgotności podłoża oraz z dostosowanymi porami kwitnienia i przebarwień szaty roślinnej

 • wizualizacje 3D
   

PROJEKT TECHNICZNY:

 • zestawienie projektowanych nawierzchni (np. kora, żwiry, kamienie, obrzeża itd.) z tabelą z przeliczeniem ilości materiałów do zamówienia, ze wskazaniem producenta

 • projekt nasadzeń z tabelą ze spisem ilościowym zastosowanych gatunków roślin oraz odległością ich sadzenia

 • wymiarowanie projektowanych elementów

 • projekt oświetlenia ze wskazaniem punktów oświetleniowych i dobór konkretnych opraw

ORAZ PORADNIK JAK ZAŁOŻYĆ I DBAĆ O SWÓJ OGRÓD

OGRODY PRYWATNE

koncepcja.jpg