SIEDLISKO PRZYJAZNE PSZCZOŁOM

16 - Widok na tarasy.png

Powierzchnia: 1 ha
Założenia projektowe:
Projekt został wykonany na zlecenie Miód od Kulmy i obejmuje projekt zagospodarowania hektarowego siedliska z pasieką oraz ogrodu przydomowego, będącego niedużą częścią całego terenu. Większość siedliska zajmują budynki będące pracownią oraz sklepikiem z miodem, a także teren dawnego pola.

Ogród przydomowy zaprojektowałam w stylu naturalistycznym, dodając gęsto zarośnięte rabaty pomiędzy istniejące już stare drzewa owocowe. Znalazło się także miejsce na drewnianą altanę i saunę. Pomiędzy budynkami gospodarczymi z kolei należało zaprojektować estetyczne podwórze. Tutaj zdecydowałam się na rabaty z miododajnymi bylinami wzdłuż ścieżek oraz przepuszczalną nawierzchnię żwirowo-gliniastą podjazdu i parkingu, dzięki czemu obyło się bez brukowania dużych powierzchni, co mogłoby stanowić problem w związku z brakiem możliwości wchłaniania wody opadowej przez glebę. 

Z takiego samego materiału zostały zaprojektowane również ścieżki spacerowe na terenie całego siedliska. Głównym założeniem było otwarcie całego terenu (poza ogrodem przydomowym, który jest otoczony żywopłotami) dla zwiedzających, zainteresowanych tematyką pszczelarstwa, chcących być bliżej natury. Na terenie dawnego pola zaprojektowałam drewniany podest-siedzisko o ciekawym kształcie, sad jabłoniowy oraz miejsce spotkań przy ognisku. Całość ma być porośnięta łąkami kwietnymi, poprzetykanymi grupami zarośli i wyspami zadrzewień. Postawiłam tutaj głównie na gatunki rodzime, zgodne z okolicznym, specyficznym siedliskiem wielkopolskiej Doliny Cybiny.

2. Koncepcja zagospodarowania siedliska.
1. Koncepcja zagospodarowania ogrodu prz